УКРАІНСЬКИЙ ВІДДІЛ КАДРІВ ПОЛЬСЬКОГО РОБОТОДАВЦЯ

Логотип компанії FPS

Коли польський роботодавець має годувати співробітників власним коштом?

08.11.2021

Кому та на яких умовах повинні надавати безкоштовний гарячий обід на роботі? Кого потрібно напоїти гарячим чаєм, а кого, навпаки, холодною мінеральною водою?

Підставою для цих прав є стаття 232 Трудового кодексу, прийнятого ще у 1974 році. У ній йдеться про те, що роботодавець зобов'язаний безкоштовно надати працівникам, зайнятим у особливо важких умовах, відповідне харчування та напої, якщо це необхідно з профілактичних причин.
Все вищесказане є обов'язковим тільки під час роботи за Umowa o pracę.
Цивільно-правові контракти можуть мати на увазі гаряче харчування та напої виключно у випадках прямої вказівки на це у самому договорі, або з доброї волі роботодавця.

Параграф 3 Постанови встановлює, що гаряче безкоштовне харчування роботодавець повинен надавати працівникам, зайнятим в усуненні наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, а також під час роботи (будь-якої) під землею.

Однак і крім цього перераховано низку випадків, пов'язаних із фізичним навантаженням, коли їжу надають при наступних витратах енергії:

 Якщо у результаті роботи енерговитрати працівника за зміну становлять:
 • для чоловіків - 2000 ккал (8375 кДж);
 • для жінок – 1100 ккал (4605 кДж).

Якщо роботи проводяться у закритих приміщеннях з температурою 10˚C або нижче, чи при індексі теплового навантаження (WBGT) вище 25˚C:

 • для чоловіків - 1500 ккал (6280 кДж);
 • для жінок – 1000 ккал (4187 кДж).

Якщо робота виконується на свіжому повітрі у зимовий період, до якого належить період з 1 листопада до 31 березня. При цьому енерговитрати становлять:

 • для чоловіків - 1500 ккал (6280 кДж);
 • для жінок – 1000 ккал (4187 кДж).

Відповідно до норм законодавства, страва, що надається, повинна містити близько 1000 ккал, при цьому:

 • вуглеводів: 50% - 55%;
 • білків: 15%;
 • жирів: 30% - 35%.
 Харчування видається у вигляді однієї гарячої страви.

 Згідно з Постановою, напої (зігріваючі або прохолодні) повинні бути надані:

 • У разі високої температури, коли робочий мікроклімат характеризується значенням WBGT вище 25˚C.
 • У холодному мікрокліматі з індексом охолоджуючої здатності повітря (WCI) понад 1000.
 • При роботі на відкритому повітрі, коли температура навколишнього середовища нижче 10 °C або вище 25 °C.
 • При роботі, яка пов'язана з фізичними зусиллями, якщо ефективна витрата енергії тіла перевищує 1500 ккал (6280 кДж) у чоловіків та 1000 ккал (4187 кДж) у жінок за зміну.
 • На робочих місцях, де температура, спричинена погодними умовами, перевищує 28˚C

Напої мають бути доступні працівникам протягом усього робочого часу у кількості їхніх потреб.
Необхідність надати напої не позбавляє співробітника права вимагати обід.

Коментарі
 

Не знайдено дописів