УКРАІНСЬКИЙ ВІДДІЛ КАДРІВ ПОЛЬСЬКОГО РОБОТОДАВЦЯ

Логотип компанії FPS

Зміни в правилах працевлаштування иноземців від 1 липня 2018 року

01.07.2018

1 липня 2018 набула чинності Постанова Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики від 28 червня 2018 року, що вносить зміни в правила видачі дозволів на роботу для іноземців. Збільшилася кількість професій, для яких немає необхідності отримувати «тест ринку праці».

Тест ринку праці - це процедура отримання інформації на тему ситуації на локальному ринку праці, що підтверджує відсутність можливості працевлаштування на даних посадах громадянина Польщі або громадянина ЄС. Це означає, що іноземець може отримати дозвіл на роботу у даного роботодавця тільки в ситуації, якщо виявиться, що серед всіх осіб, зареєстрованих в Центрі зайнятості немає тих, які відповідають вимогам роботодавця.

З 1 липня 2018 року список професій, за якими не потрібно проводити дане дослідження розширено до 38 спеціалізацій: фахівці IT сфери, водії автобусів і вантажівок, лікарі і медсестри і т.д. Повний список професій можна знайти далі.

WYKAZ ZAWODÓW, W PRZYPADKU KTÓRYCH WOJEWODA WYDAJE ZEZWOLENIE NA PRACĘ

BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 88C UST. 1 PKT 2 USTAWY

2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
214912 Inżynier technologii betonów

214916 Inżynier technologii szkła

2151 Inżynierowie elektrycy

2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty

2511 Analitycy systemów komputerowych

2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

2514 Programiści aplikacji
2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
2521 Projektanci i administratorzy baz danych
2522 Administratorzy systemów komputerowych
2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych
2529 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
3112 Technicy budownictwa
3114 Technicy elektronicy i pokrewni
341201 Asystent osoby niepełnosprawnejS
341202 Opiekun osoby starszejS
341203 Opiekun w domu pomocy społecznejS
7112 Murarze i pokrewni
7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

7115 Cieśle i stolarze budowlani
7116 Robotnicy budowy dróg
7121 Dekarze
7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
7123 Tynkarze i pokrewni
7124 Monterzy izolacji
7131 Malarze budowlani i pokrewni

7212 Spawacze i pokrewni
7222 Ślusarze i pokrewni
7411 Elektrycy budowlani i pokrewni
833101 Kierowca autobusu
8332 Kierowcy samochodów ciężarowych

8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych


По матеріалам сайта mazowieckie.pl

Коментарі
 

Не знайдено дописів